produkti naslovna

Proizvodi

 NIRS™ DA1650

 Je precizan analizator pogodan za rutinske kontrole kvalitete materijala u svim fazama proizvodnje i u laboratoriju.

 Tehnologija: NIR (Near Infra Red)

 Parametri: proteini, vlaga, masti, škrob i pepeo

 Kompatibilnost: IP 65 certifikat (za rad u prašnjavom i vlažnom okruženju)

 

Više o NIRS™ DA1650