produkti naslovna

Četvrtak, 10 Rujan 2015 09:45

BIO-RAD Testovi stanične proliferacije

CytoTrack™ testovi stanične proliferacije

 

CytoTrack™ testovi stanične proliferacije su dizajnirani da djelotvorno bojaju žive stanice kako bi postigli odličnu razlučivost svakog staničnog dijeljenja tj. svake stanične generacije.

Boja reagira sa primarnim aminima koji se zadržavaju u stanici uz minimalno isticanje što omogućava razdiobu do 10 generacija stanica.

Kako se stanica dijeli, sukcesivno se dijeli i količina boje pa se različite generacije stanica mogu odrediti na temelju pada intenziteta fluorescencije.

 

 cell_biology

Odlična rezolucija 10 generacija korištenjem CytoTrack green 511/525 (A) i usporedba sa CFDA-SE (B).

 

 

Prednosti CytoTrack™ boja stanične proliferacije:

Kompatibilnost sa standardnim fiksativima koji sadrže formaldehid te sa saponin baziranim permeabilizacijskim puferima što omogućava da se stanice mogu fiksirati i permeabilizirati

 

 

Više o BIO-RAD Testovi stanične proliferacije

 

 

Četvrtak, 10 Rujan 2015 09:36

BIO-RAD Testovi vijabilnosti stanica

BIO-RAD Testovi vijabilnosti stanica

 

 

Bio-Rad nudi široki spektar raznovrsnih i laganih za korištenje testova vijabilnosti stanica kako bi se moglo odrediti stanje fiksiranih i slobodnih stanica tijekom eksperimenata u protočnoj citometriji i staničnom sortiranju. 

 

7-AAD otopina

 

ReadiDrop™ 7-aminoactinomycin D (7-AAD) test vijabilnosti stanica je dizajniran kao 7-AAD otopina koja je odmah spremna za korištenje, a veže se na dvolančanu DNA (dsDNA) sa velikim afinitetom interkalacije između GC baznih parova.

Za razliku od klasičnih metoda ovi su testovi su brzi i jednostavni za korištenje. Jednostavno treba dodati 1 ili 2 kapi otopine kako bi se ocijenilo stanje stanica.

aad_solution_graph

 

Glavne prednosti ReadiDrop™ 7-aminoactinomycin D (7-AAD) boje za staničnu vijabilnost

Idealno za stanično sortiranje – fluorescentne molekule su otopljene u PBSu bez konzervanasa

Stabilne su na sobnoj temperaturi

Nema potrebe za vaganjem, pipetiranjem i razrijeđivanjem – otopina je odmah spremna za korištenje u koncentraciji od 1µg/ml

 

Karakteristike ReadiDrop™ 7-aminoactinomycin D (7-AAD) boje za staničnu vijabilnost

Ekscitacijski maksimum: 548nm

Emisijski maksimum: 648nm

Optimalni ekscitacijski laser: 561nm ili 488nm

Molekularna težina: 1270,43 g/mol

Molekulska formula: C27H34I2N4

Fluorescentski spektar

aad_fluore

Kemijska struktura

aad_chemical

  

 

Otopina propidijevog jodida

 

Često se koristi u protočnoj citometriji kako bi se elimirale mrtve stanice. Propidijev jodid ulazi u mrtvu stanicu i veže se na dvolančanu DNA/RNA intekalacijom između baznih parova.

Dizajniran za jednostavno korištenje u protočnoj citometriji i brojanju stanica, ReadiDrop™ propidijev joid test vijabilnosti stanica iz protokola uklanja potrebu za ručnim vaganjem, pipetiranjem i razrjeđivanjem otopina. Jednostavno dodate 1 ili 2 kapi propidijevog jodida kako bi mogli procijeniti stanje vaših stanica.

propidium_iodide_graph

 

Glavne prednosti ReadiDrop™ propidjev jodid testa za vijabilnost stanica

Idealno za stanično sortiranje – fluorescentne molekule su otopljene u PBSu bez konzervanasa

Stabilne su na sobnoj temperaturi

Nema potrebe za vaganjem, pipetiranjem i razrijeđivanjem – otopina je odmah spremna za korištenje u koncentraciji od 1µg/ml

 

Karakteristike ReadiDrop™ propidjev jodid testa za vijabilnost stanica

Ekscitacijski maksimum: 538nm

Emisijski maksimum: 617nm

Optimalni ekscitacijski laser: 561nm ili 488nm

Molekularna težina: 1270,43 g/mol

Molekulska formula: C27H34I2N4

Fluorescentski spektar

propidium_iodide_fluore

Kemijska struktura

propidium_iodide_chemical

 

Fiksacijske boje za procjenu vijabilnosti

 

VivaFix™ testovi vijabilnosti stanica omogućavaju preciznu diskriminaciju živih i mrtvih stanica u fiksiranim i nefiksiranim uzorcima. Stanice se bojaju prije protočne citometrije, staničnog sortiranja i mikroskopije. VivaFix fiksacijske boje za detekciju vijabilnosti stanica se kovalentno vežu za primarne amine. U živim stanicama se vežu na primarne amine na površini stanice,  a u mrtvih stanica, gdje je membrana kompromitirana, boje ulaze u stanicu i reagiraju i sa primarnim aminima unutar stanice. Zahvaljujući činjenici da je u mrtvih stanica boji izloženo puno više amina nego u živih, mrtve stanice puno jače fluoresciraju od živih te ih je moguće razlikovati.

vivafix_cell_viability 

Kemija VivaFix testa za procjenu stanične vijabilnosti.

A) Živa stanica sa VivaFix bojom vezanom na primarne amine samo na površini stanice.

B) Mrtva stanica sa VivaFix bojom vezanom na primarne amine i na površini i unutar stanice.

 

Prednosti VivaFix fiksacijskih boja za procjenu vijabilnosti

Stanično bojanje je kompatibilno sa fiksiranim i ne fiksiranim stanicama

Pruža objektivnu diskriminaciju između populacija živih i mrtvih stanica – više od 100x razlika u intenzitetu fluorescencije

U ponudi su boje sa širokim ekscitacijskim i emisijskim spektrom tako da se lako mogu prilagoditi bilo kojem višebojnom eksperimentu.

 

Više o BIO-RAD Testovi vijabilnosti stanica

 

 

Četvrtak, 10 Rujan 2015 09:24

BIO-RAD Kitovi za označavanje antitijela

BIO-RAD Antibody Labeling kits / ReadiLink kitovi

ReadiLink kitovi za označavanje antitijela nude jednostavnu konjugaciju fluorescencije malih volumena. Ciljna antitijela se označavaju u dva lagana koraka uz pomoć jedinstvene kemije ReadiLinkovih boja.

Svaka ReadiLink boja uključuje sukcinimidil estere koji selektivno reagiraju sa primarnim aminima kako bi stvorili stabilnu karboksiamidnu vezu. Ta veza osigurava da ne dolazi do odvajanja fluorofora od antitijela.

Prednosti ReadiLink kitova za označavanje antitijela

Nije potrebno korištenje purifikacijske kolone pa je metoda vrlo brza i povoljna.

Antitijelo se konjugira u 2 jednostavna koraka.

Dostupno je 10 različitih fluorofora čije eksitacijske valne duljine su u rasponu od UV do IR.

 

Više o BIO-RAD Antibody Labeling Kits

 

 

Četvrtak, 10 Rujan 2015 09:07

BIO-RAD S3e™ Cell Sorter

BIO-RAD S3e™ Cell Sorter

 

S3e™ stanični sorter je prvi istinski samostalni i automatizirani stanični sorter. Nadzor u stvarnom vremenu i pametne funkcije uređaja stanično sortiranje čine lakšim i pristupačnijim kako početnicima tako i stručnjacima. Ovaj kompaktni sustav je opremljen sa jednim ili dva lasera i sa do 4 detektora fluorescencije plus prednji i bočni detektori rasapa svijetlosti. 

 

Glavne prednosti i karakteristike S3e™ staničnog sortera

 

Automatski sustav sravnjenja vrha mlaznice – potpuno automatizirani AutoGimbal™ sustav

Pojednostavljene postavke uređaja – potpuno automatiziran izračun pada kapljice, sravnjenje mlaza i nadzor odvajanja kapljica omogućavaju precizno sortiranje prema 1-4 boje a sve uz minimalnu edukaciju.

Kompaktan dizajn – dimenzije cijelog sustava od samo 70 x 65 x 65 cm

Moguće istovremeno sortiranje dviju populacija stanica.

Vrlo brzo sortiranje stanica uz visoku osjetljivost i čistoću frakcija.

Intuitivno sučelje - ProSort™ Software omogućava vrlo lagano definiranje logike sortiranja i upravljanje instrumentom.

 

Sustav je idealan za sortiranje stanica koje eksprimiraju fluorescentne proteine kao što su eGFP, DsRed, and mCherry, ili za stanice označene fouorescentnim markerima kao što su antitijela označena PE, PE tandemima i drugim fluoroforima koje pobuđuju laseri valnih duljina od 488, 561 i 640 nm.

 

S3™ and S3e™ kao opciju imaju i S3e™ Biosafety System Class I koji štiti korisnika i okolinu od aerosola nastalih tijekom sortiranja. Ovaj sustav je povoljna alternativa za velike i skupe bio-sigurnosne komore koje se inače koriste za stanične sortere.

 

 Više o BIO-RAD S3e™ Cell Sorter

 

 

BIO-RAD QX200™ AutoDG™ Droplet Digital™ PCR System

 

AutoDG sustav se kao i  QX200™ Droplet Digital™ PCR sustav se sastoji od dva instrumenta, samo što umjesto QX200 droplet generatora ima automatizirani droplet generator uz to ima QX200 droplet čitač te uz to ide i potrošni materijal koji je dio sustava.

Prednosti AutoDG nad QX200 droplet generatorom su pojednostavljeni ddPCR protokol, veća procesivnost (jedan AutoDG može kontinuirano opsluživati 4-5 QX200 droplet readera), te eliminacija ljudske pogreške tijekom pipetiranja što rezultira konzistentnijim rezultatima. Također treba napomenuti da se smanjuje i mogućnost kontaminacije uzoraka jer AutoDG reducira hands-on time i ima HEPA-filtriran zatvoren prostor.

QX200™ AutoDG™ Droplet Digital™ PCR (ddPCR™) sustav omogućava apsolutnu kvantifikaciju ciljnih DNA ili RNA molekula za EvaGreen ili na probama baziranim digitalnim PCR aplikacijama.

AutoDG se koristi da odijeli ddPCR reakcijsku mješavinu u tisuće dropleta nanolitarskih dimenzija. Nakon PCR reakcije u termalnom cycleru, dropleti iz svakog uzorka se individualno analiziraju na QX200 čitaču. Dropleti se čitaju jažicu po jažicu tako da dropleti jedan po jedan u seriji prolaze kraj dvobojnog optičkog detekcijskog sustava. U jednoj vožnji može biti obrađeno 96 uzoraka. Kako bi se dobila apsolutna kvantifikacija ciljne DNA broje se PCR pozitivni i PCR negativni dropleti, kao rezultat dobijemo broj kopija te broj kopija po 1µl (cpm). Amplificirani produkti se mogu po potrebi i ekstrahirati iz dropleta za potrebe PCR nizvodnih aplikacija kao što su sekvenciranje ili kloniranje. Operativni raspon detekcije ddPCR sustava je 0.24-5000 cpm/well.

 

Aplikacija QX200™ AutoDG™ Droplet Digital™ PCR (ddPCR™) sustava

 

Studije tumorskih bio markera i varijacija broja kopija (CNV)

Mjerenje različitih stupnjeva tumorskih mutacija, detekcija rijetkih kopija ciljne DNA, analiza varijacije broja kopija uz do sad neviđenu razlučivost i osjetljivost. Dostupni su i unaprijed osmišljeni te laboratorijski validirani testovi za detekciju mutacija i detekciju broja kopija.

 

Detekcija patogena

Zahvaljujući vrhunskoj preciznosti i razlučivosti QX200™ AutoDG™  sustav može kvantificirati male promjene količine ciljnih DNA ili RNA molekula u cilju detekcije i nadzora patogena .

 

Sekvenciranje slijedeće generacije (NGS)

Izvedite preciznu kvantifikaciju i kvalifikaciju NGS knjižnica bez upotrebe standardne krivulje.

 

Analize genske ekspresije

Postignite pouzdane i ponovljive rezultate malih promjena u količini malih količina mRNA i miRNA

 

Nadzor okoliša

Testirajte širok spektar okolišnih uzoraka kao što su tlo ili voda uz puno nižu razinu detekcije i puno veću rezoluciju nego do sada.

 

Testiranje hrane

Izvodite rutinski nadzor genetski modificiranih organizama (GMO) koristeći validirane ddPCR metode.

 

Dodatni instrumenti

 

QX200™ AutoDG™  droplet digitalni PCR sustav zahtjeva i upotrebu 96 deep well thermal cyclera kao što je npr. C1000 Touch™ Thermal Cycler with 96–Deep Well Reaction Module i PX1™ PCR Plate Sealer kako bi se osigurali da tijekom PCR reakcije ne bismo imali probleme sa isparavanjem uzoraka.

 

Potrebni dodatni materijali

 

 DG32™ Cartridges for AutoDG – potrošni materijal koji se koristi u automatskom droplet generatoru kako bi se ddPCR mix odijelio u otprilike 20 tisuća nanolitarskih dropleta (točan volumen dropleta je 0.91nl).

Ulje za automatizirano generiranje dropleta za probe

Ulje za automatizirano generiranje dropleta za EvaGreen

Tipsevi za AutoDG pipetu

AutoDG košara za iskorištene tipseve

Ulje za droplet reader

 

Specifikacije:

Startna veličina uzorka, µl

20

kapacitet automatiziranog droplet generatora

1-96 uzoraka/vožnji

Dropleta po 20 µl uzorku

20000

kapacitet QX200 droplet čitača

1-96 uzoraka

Osvjetljenje uzorka

LED

Detekcija uzorka

Više-pikselni fotonski brojač

Detekcijski kanali

FAM (EvaGreen), HEX (VIC)

Linearni dinamički raspon

5 redova veličine

Preciznost

±10%

Dropleta po pločici sa 96 jažica, miliona

~1.5

Dimenzije automatiziranog droplet generatora (ŠxDxV)

Otvoren:66 x 56 x 89 cm

Zatvoren:66 x 56 x 66 cm

Dimenzije QX200 droplet čitača (ŠxDxV)

66 x 52 x 29 cm

 

 

Više o BIO-RAD QX200™ AutoDG™ Droplet Digital™ PCR System

 

 

BIO-RAD QX200™ Droplet Digital™ PCR System

  

QX200 Droplet Digital PCR (ddPCR™) sustav omogućava apsolutnu kvantifikaciju ciljnih DNA ili RNA molekula za EvaGreen ili na probama baziranim digitalnim PCR aplikacijama.

QX200™ Droplet Digital™ PCR sustav se sastoji od dva instrumenta, od QX200 droplet generatora i QX200 droplet čitača i od potrošnog materijala koji je dio sustava.

QX200 droplet generator se koristi da odijeli ddPCR reakcijsku mješavinu u tisuće dropleta nanolitarskih dimenzija. Nakon PCR reakcije u termalnom cycleru, dropleti iz svakog uzorka se individualno analiziraju na QX200 čitaču. Dropleti se čitaju jažicu po jažicu tako da dropleti jedan po jedan u seriji prolaze kraj dvobojnog optičkog detekcijskog sustava. U jednoj vožnji može biti obrađeno 96 uzoraka. Kako bi se dobila apsolutna kvantifikacija ciljne DNA broje se PCR pozitivni i PCR negativni dropleti, kao rezultat dobijemo broj kopija te broj kopija po 1µl (cpm). Amplificirani produkti se mogu po potrebi i ekstrahirati iz dropleta za potrebe PCR nizvodnih aplikacija kao što su sekvenciranje ili kloniranje. Operativni raspon detekcije ddPCR sustava je 0.24-5000 cpm/well.

 

Aplikacija QX200 Droplet Digital PCR (ddPCR™) sustava

 

Studije tumorskih bio markera i varijacija broja kopija (CNV)

Mjerenje različitih stupnjeva tumorskih mutacija, detekcija rijetkih kopija ciljne DNA, analiza varijacije broja kopija uz do sad neviđenu razlučivost i osjetljivost. Dostupni su i unaprijed osmišljeni te laboratorijski validirani testovi za detekciju mutacija i detekciju broja kopija.

 

Detekcija patogena

Zahvaljujući vrhunskoj preciznosti i razlučivosti QX200 sustav može kvantificirati male promjene količine ciljnih DNA ili RNA molekula u cilju detekcije i nadzora patogena .

 

Sekvenciranje slijedeće generacije (NGS)

Izvedite preciznu kvantifikaciju i kvalifikaciju NGS knjižnica bez upotrebe standardne krivulje.

 

Analize genske ekspresije

Postignite pouzdane i ponovljive rezultate malih promjena u količini malih količina mRNA i miRNA

 

Nadzor okoliša

Testirajte širok spektar okolišnih uzoraka kao što su tlo ili voda uz puno nižu razinu detekcije i puno veću rezoluciju nego do sada.

 

Testiranje hrane

Izvodite rutinski nadzor genetski modificiranih organizama (GMO) koristeći validirane ddPCR metode.

 

Dodatni instrumenti

 

QX200 droplet digitalni PCR sustav zahtjeva i upotrebu 96 deep well thermal cyclera kao što je npr. C1000 Touch™ Thermal Cycler with 96–Deep Well Reaction Module i PX1™ PCR Plate Sealer kako bi se osigurali da tijekom PCR reakcije ne bismo imali probleme sa isparavanjem uzoraka.

 

Potrebni dodatni materijali

 

DG8™ Cartridges – potrošni materijal koji se koristi u droplet generatoru kako bi se ddPCR mix odijelio u otprilike 20 tisuća nanolitarskih dropleta (točan volumen dropleta je 0.91nl).

DG8™ Gaskets – Potrošni materijal koji služi kao brtva za DG8 cartrige kako bi se prilikom generiranja dropleta stvorio pod tlak potreban za uspješno generiranje dropleta.

-  Ulje za generiranje dropleta za probe

-  Ulje za generiranje dropleta za EvaGreen

-  Ulje za droplet reader

 

Specifikacije: 

Startna veličina uzorka, µl 20
kapacitet QX200 droplet generatora 1-8 uzoraka/cartridge
Dropleta po 20 µl uzorku 20000
kapacitet QX200 droplet čitača 1-96 uzoraka
Osvjetljenje uzorka LED
Detekcija uzorka Više-pikselni fotonski brojač
Detekcijski kanali FAM (EvaGreen), HEX (VIC)
Linearni dinamički raspon 5 redova veličine
Preciznost ±10%
Dropleta po pločici sa 96 jažica, milioni ~1.5
Dimenzije QX200 droplet generatora (ŠxDxV) 28 x 36 x 13 cm
Dimenzije QX200 droplet čitača (ŠxDxV) 66 x 52 x 29 cm

 

 

Više o BIO-RAD QX200™ Droplet Digital™ PCR System

 

 

BIO-RAD CFX Connect™ Real-Time PCR Detection System

 

CFX Connect™ Real-Time PCR Detection System pruža analizu do 2 meta i odlične te pouzdane performanse  u rangu CFX96 Touch Real-Time PCR detekcijsko sustav. Ovaj sustav kombinira naprednu optičku tehnologiju sa preciznom kontrolom temperature kako bi pružio osjetljivu i pouzdanu detekciju.

 

Ključne karakteristike i prednosti sustava:

 

-  Brzo postavljanje sustava – jednostavna instalacija, intuitivan software i tvornički kalibrirana optika koju ne treba naknadno kalibrirati.

-  Optimizacija reakcije u jednoj vožnji – opcija toplinskog gradijenta

-   Brza analiza podataka – vizualizacija svih podataka jedne vožnje odjednom i izvoz onih podataka koje želite u formatu kojem želite

-   Napredni alati za analizu podataka- normalizacija genske ekspresije uz CFX Manager™ Software

 

 

Više o BIO-RAD CFX Connect™ Real-Time PCR Detection System

 

 

BIO-RAD CFX96 Touch™ Deep Well Real-Time PCR Detection System

 

 CFX96 Touch Real-Time PCR detekcijski sustav pruža preciznu kvantifikaciju i diskriminaciju meta za čak do 5 meta u reakcijama velikog volumena. Ovaj šest kanalni sustav kombinira naprednu optičku tehnologiju sa preciznom kontrolom temperature kako bi pružio osjetljivu i pouzdanu detekciju.

Na integriranom LCD touch ekranu možete na intuitivan i brz način postaviti i pokrenuti protokole a u realnom vremenu možete na njemu pratiti tijek real-time PCR reakcije.

 

Ključne karakteristike i prednosti sustava:

 

-  Brzo postavljanje sustava – jednostavna instalacija i tvornički kalibrirana optika koju ne treba naknadno kalibrirati.

-  Optimizacija reakcije u jednoj vožnji – opcija toplinskog gradijenta

-  Brza analiza podataka – vizualizacija svih podataka jedne vožnje odjednom i izvoz onih podataka koje želite u formatu kojem želite

-  Napredni alati za analizu podataka- normalizacija genske ekspresije uz CFX Manager™ Software

-  Složite sustav tako da odgovara vašim potrebama – mogućnost korištenja bez računala, upravljanje sa 4 sustava odjednom sa jednog računala ili integracija sa CFX Autamatizacijskim sustavom II za što veću procesivnost

-  Besprijekoran izvoz RDML datoteka za uvoz u qbasePLUS software

 

 

Više o CFX96 Touch™ Deep Well Real-Time PCR Detection System

 

 

BIO-RAD CFX384 Touch™ Real-Time PCR Detection System

 

CFX384™ optički reakcijski modul pretvara C1000 Touch™ Thermal Cycler šasiju u snažni i precizni CFX384 Touch Real-Time PCR detekcijski sustav. Ovaj sustav omogućava visoko procesivni real-time PCR u formatu sa 384 jažica. Ovaj pet kanalni sustav kombinira naprednu optičku tehnologiju sa preciznom kontrolom temperature kako bi pružio osjetljivu i pouzdanu detekciju do 4 mete u jednoj reakciji.

Na integriranom LCD touch ekranu možete na intuitivan i brz način postaviti i pokrenuti protokole a u realnom vremenu možete na njemu pratiti tijek real-time PCR reakcije.

 

Ključne karakteristike i prednosti sustava:

 

 -     Brzo postavljanje sustava – jednostavna instalacija i tvornički kalibrirana optika koju ne treba naknadno kalibrirati.

 -      Smanjuje potrošnju uzoraka i reagenasa – precizni i pouzdani rezultati uz volumen uzorka čak od 3 µl

 -      Optimizacija reakcije u jednoj vožnji – opcija toplinskog gradijenta te multipleksiranje uz 4 mete

 -      Brza analiza podataka – vizualizacija svih podataka jedne vožnje odjednom i izvoz onih podataka koje želite u formatu kojem želite

 -      Napredni alati za analizu podataka- normalizacija genske ekspresije uz CFX Manager™ Software

 -      Složite sustav tako da odgovara vašim potrebama – mogućnost korištenja bez računala, upravljanje sa 4 sustava odjednom sa jednog  računala ili integracija sa CFX Autamatizacijskim sustavom II za što veću procesivnost 

  -      Laka integracija sa bilo kojim sustavom za laboratorijsko-informacijsko upravljanje (LIMS)

 -      Uklopite CFX384 Touch sustav u standarde dobre laboratorijske prakse - koristite CFX Manager™ Software, Security Edition za  prikupljanje i analizu podataka kako biste se usuglasili sa  U.S. FDA 21 CFR Part 11 regulativama.

 

 

Više o CFX384 Touch™ Real-Time PCR Detection System

 

 

CFX96 Touch™ Real-Time PCR Detection System

 

CFX96™ optički reakcijski modul pretvara C1000 Touch™ Thermal Cycler šasiju u snažni i precizni CFX96 Touch Real-Time PCR detekcijski sustav. Ovaj šest kanalni sustav kombinira naprednu optičku tehnologiju sa preciznom kontrolom temperature kako bi pružio osjetljivu i pouzdanu detekciju. Na integriranom LCD touch ekranu možete na intuitivan i brz način postaviti i pokrenuti protokole a u realnom vremenu možete na njemu pratiti tijek real-time PCR reakcije.

 

Ključne karakteristike i prednosti sustava: 

 

 -  Brzo postavljanje sustava – jednostavna instalacija i tvornički kalibrirana optika koju ne treba naknadno kalibrirati.

 -  Smanjuje potrošnju uzoraka i reagenasa – omogućava 5-target multipleksiranje uz volumen uzorka od 10 µl

 -  Optimizacija reakcije u jednoj vožnji – opcija toplinskog gradijenta

 -  Brza analiza podataka – vizualizacija svih podataka jedne vožnje odjednom i izvoz onih podataka koje želite u formatu kojem želite

 -  Napredni alati za analizu podataka- normalizacija genske ekspresije uz CFX Manager™ Software

 -  Složite sustav tako da odgovara vašim potrebama – mogućnost korištenja bez računala, upravljanje sa 4 sustava odjednom sa jednog računala ili integracija sa CFX Autamatizacijskim sustavom II za što veću procesivnost

 -  Uklopite CFX96 Touch sustav u standarde dobre laboratorijske prakse - koristite CFX Manager™ Software, Security Edition za prikupljanje i analizu podataka kako biste se usuglasili sa  U.S. FDA 21 CFR Part 11 regulativama.

 

 

Više o CFX96 Touch™ Real-Time PCR Detection System

 

 

Stranica 1 od 16