produkti naslovna

Četvrtak, 03 Rujan 2015 09:01

DV Samplers

DV Samplers

 

DV uzorkivači žita omogućavaju efikasno uzorkovanje unutar 30 sekundi.

Uzorkivač zahtijeva upravljanje sa samo jednim operaterom, a njihov siguran dizajn smanjuje rizik od ozljeda operatera na minimum.

 

 

 

Širok izbor opcija čine:

-  Stork 440 Compact

-  Stork 440 Classic

-  Stork 440 Rail

-  Stork 300 Eco

 

Uz njih moguće je izabrati i 3 vrste sondi:

-  Jednoulazna - sonda za izravno uzorkovanje, sposobna za vađenje iz dubine od otprilike 1.900 mm, napravljena u potpunosti od nehrđajućeg čelika

-   Dvoulazna - sonda za uzorkovanje ima koncentričnu cijev koja se sastoji od usisne cijevi smještene unutar vanjskog dijela čelične cijevi. Zrak se upuhuje kroz vanjsku cijev dok unutarnji usis ekstrahira žitarice za uzorkovanje. Gornji dio usisne cijevi je spojena cijev koja transportira uzorkovane žitarice u ciklonskom separatoru. Sposobna za vađenje iz dubine od otprilike 1.900 mm, napravljena u potpunosti od nehrđajućeg čelika

-  Spiralna - uzimanje uzoraka ovom sondom potpomognuto je elektromotornom teleskopskom rukom. Iznad sonde nalazi se otvor za ispuštanje viška materijala. Sposobna za vađenje iz dubine od otprilike 1.650 mm, napravljena u potpunosti od nehrđajućeg čelika

 

Više o DV Samplers

 

 

Published in Uzorkivači žitarica
Četvrtak, 03 Rujan 2015 08:30

DV Samplers

DV Samplers

 

DV uzorkivači žita omogućavaju efikasno uzorkovanje unutar 30 sekundi.

Uzorkivač zahtijeva upravljanje sa samo jednim operaterom, a njihov siguran dizajn smanjuje rizik od ozljeda operatera na minimum.

 

 

 

Širok izbor opcija čine:

-  Stork 440 Compact

-  Stork 440 Classic

-  Stork 440 Rail

-  Stork 300 Eco

 

Uz njih moguće je izabrati i 3 vrste sondi:

-  Jednoulazna - sonda za izravno uzorkovanje, sposobna za vađenje iz dubine od otprilike 1.900 mm, napravljena u potpunosti od nehrđajućeg čelika

-   Dvoulazna - sonda za uzorkovanje ima koncentričnu cijev koja se sastoji od usisne cijevi smještene unutar vanjskog dijela čelične cijevi. Zrak se upuhuje kroz vanjsku cijev dok unutarnji usis ekstrahira žitarice za uzorkovanje. Gornji dio usisne cijevi je spojena cijev koja transportira uzorkovane žitarice u ciklonskom separatoru. Sposobna za vađenje iz dubine od otprilike 1.900 mm, napravljena u potpunosti od nehrđajućeg čelika

-  Spiralna - uzimanje uzoraka ovom sondom potpomognuto je elektromotornom teleskopskom rukom. Iznad sonde nalazi se otvor za ispuštanje viška materijala. Sposobna za vađenje iz dubine od otprilike 1.650 mm, napravljena u potpunosti od nehrđajućeg čelika

 

Više o DV Samplers

 

 

Published in Uzorkivači žitarica
Srijeda, 02 Rujan 2015 11:06

QuickScan Complete System (Envirologix)

QuickScan Complete System (Envirologix)

QuickScan sistem (kompjuter i čitač) je je jedan od najfleksibilnijih i najpreciznijih sistema za čitanje trakica. Upotrebom standardne PC platforme, Quick Scan sistem osigurava brze kvantitativne rezultate EnviroLogixovih testnih kitova.

 

Više o QuickScan Complete System

 

 

 

Published in GMO Analitika
Srijeda, 02 Rujan 2015 10:07

GMO Kits – QuickStix (Envirologix)

GMO Kits – QuickStix (Envirologix)

QuickStix Kits sadrže 100 trakica pakiranih u bočicama otpornim na vlagu, s pipetama i reakcijskim vialima. Pogodni su za veoma brzo određivanje (kvantitativno ili kvalitativno) prisutnosti GMO te za veliki broj uzoraka kukuruza, soje, pamuka, riže i dr.

QuickStix Combo Kits sadrže trakice s multianalitičkim formatom za nekoliko proteina.

 

Više o GMO Kits – QuickStix

 

 

Published in GMO Analitika

Aparat za analizu žitarica i brašna FOSS Infratec Sofia

 

STANDARDNA OPREMA ZA PRECIZNU, SIGURNU I JEDNOSTAVNU ANALIZU žitarica.

Infratec Sofija je prijenosni uređaj za brzu analizu žitarica u zrnu.

Tehnologija: NIR (Near Infra Red)

Parametri: bjelančevine, vlaga

Kalibriranje: Tvornički komplet ANN kalibracija, stabilne i prenosive.

Lokalne kalibracije. Pristupačne

Kompatibilnost: IP 65 certifikat (za rad u prašnjavom i vlažnom okruženju)

 

Više o FOSS Infratec™ Sofia

 

 

Aparat za analizu žitarica i brašna FOSS Infratec Sofia

 

STANDARDNA OPREMA ZA PRECIZNU, SIGURNU I JEDNOSTAVNU ANALIZU žitarica.

Infratec Sofija je prijenosni uređaj za brzu analizu žitarica u zrnu.

 

Tehnologija: NIR (Near Infra Red)

Parametri: bjelančevine, vlaga

Kalibriranje: Tvornički komplet ANN kalibracija, stabilne i prenosive.

Lokalne kalibracije: Pristupačne

Kompatibilnost: IP 65 certifikat (za rad u prašnjavom i vlažnom okruženju)

 

Više o FOSS Infratec™ Sofia

 

 

U Foss-u je razvijeno nekoliko različitih sistema kako bi se omogućilo određivanje vlakana u skladu sa priznatim standardnim metodama. Glavne aplikacije su određivanje sirove celuloze, deterdžent vlakana i dijetetskih vlakana prema ISO, EC i AOAC standardnim metodama.


FiberCapTM 221/223 Sistem omogućava analizu velikog broja uzoraka s niskim materijalnim troškovima. Rezultati dobiveni korištenjem ovog sistema su u skladu sa gore navedenim metodama.

Više o FiberCap 221/223

 

 

Published in Fibertec

U Foss-u je razvijeno nekoliko različitih sistema kako bi se omogućilo određivanje vlakana u skladu sa priznatim standardnim metodama. Glavne aplikacije su određivanje sirove celuloze, deterdžent vlakana i dijetetskih vlakana prema ISO, EC i AOAC standardnim metodama.


Fibertec E ™ omogućava brzi i efikasan način za utvrđivanje prehrambenih vlakna u skladu sa priznatim enzimskim metodama odobrenim od strane AOAC , AACC , NMKL i ASP.

 

Više o Fibertec E

 

Published in Fibertec

U Foss-u je razvijeno nekoliko različitih sistema kako bi se omogućilo određivanje vlakana u skladu s priznatim standardnim metodama. Glavne aplikacije su određivanje sirove celuloze, deterdžent vlakana i dijetetskih vlakana prema ISO, EC i AOAC standardnim metodama.

 

Sistem Fibertec ™ 2010 (poluautomatski) i Fibertec ™ M6 (manualni) koriste se za analizu vlakana u skladu s Weende i van Soest standardnim metodama. Pojedinačna ili sekvencijalna ekstrakcija obuhvaća kuhanje, pranje i filtraciju i sprovodi se pod kontroliranim i ponovljivim uvjetima.

 

Više o Fibertec 2010

 

 

Published in Fibertec
Subota, 09 Studeni 2013 19:16

Sustav za hidrolizu Soxcap 2047 (FOSS)

Za određivanje ukupnih masti potrebna je hidroliza uzorka. Ovaj korak se vrši pomoću SoxCapTM 2047 jedinice. To je jednostavno rješenje koje daje rezultate u skladu s zvanično propisanim procedurama. Hidroliza, filtracija i pranje uzorka vrši se bez prijenosa uzorka s minimalnim ručnim radom. Tehnika se zasniva na SoxCap fillterima, koji su u postupku zaštite patenata i imaju sposobnost da zadrže masti tokom hidrolize dok se oslobađaju tokom procesa ekstrakcije. Hidroliza i ekstrakcija se odvijaju u istom filteru, čime se sprječava mogućnost gubitka uzorka.

 

 

Više o Soxcap 2047

 

 

Published in Soxtec
Stranica 1 od 8