Naši sigurni i interaktivni izvještaji o podacima sadrže pouzdane vizualizacije podataka i alate za tumačenje, otkrivajući vrijedne informacije skrivene u složenim podacima. Pruženi izvještaji lako se dijele među partnerima na projektu i suradnicima, olakšavajući suradnju i razmjenu znanja bez napora.

Pouzdana vizualizacija podataka ključna je za razumijevanje i tumačenje dobivenih podataka i eksperimentalnih rezultata. Interaktivne i dinamične vizualizacije podataka omogućuju istraživačima istraživanje podataka i usporedbu različitih skupova podataka na dublji način, što u konačnici omogućuje učinkovitu komunikaciju kompleksnih bioloških informacija. Bioinformatički tim Labene surađivat će s vama kako bi generirao visokokvalitetne vizualizacije spremne za objavljivanje, prilagođene vašim istraživačkim potrebama.