LABORATORIJSKA RJEŠENJA ZA FARMACEUTSKU INDUSTRIJU

U sastavu Labena Grupe od 2015. godine djeluje i istraživački laboratorij BIA Separations CRO, specijaliziran za pružanje širokog spektra analitičkih usluga za potrebe farmaceutske industrije.

Laboratorij je usklađen s dobrim proizvođačkim praksama (Good Manufacturing Practice – GMP) i udovoljava zahtjevima FDA smjernica (NAI), te kroz redovno certificiranje potvrđuje sigurno i učinkovito poslovanje u skladu s propisanim regulatornim standardima.

Na više od 1700 m2 Bia Separations CRO,  smješten u Ljubljani,  provodi analitičke usluge za aktivne farmaceutske tvari (API), gotove farmaceutske oblike (FDF), pomoćne tvari i uzorke u postupku za farmaceutsku industriju.

BIOINFORMATIČKE USLUGE

Sekvenciranje Slijedeće Generacije (Next Generation Sequencing) značajno je unaprijedila biološke znanosti generirajući velike količine podataka. Nevjerojatna brzina generiranja podataka revolucionirala je područja poput genomike, transkriptomike, metagenomike i epigenetike, proširujući naše razumijevanje kompleksnih bioloških sustava i potičući znanstvena otkrića. Međutim, velika količina generiranih podataka zahtijeva programerske sposobnosti i bioinformatičku stručnost kako bi se osigurala temeljita analiza i razumijevanje velikih podataka.

Labenin Bioinformatički tim svojim klijentima pruža statističke i bioinformatičke usluge za obradu velikih količina podataka generiranih sekvenciranjem. Usluge obuhvaćaju dizajn studije, razvoj analitičkih alata, analizu podataka, interaktivnu vizualizaciju i tumačenje podataka kako bismo pružili sveobuhvatna rješenja prilagođena vašim istraživačkim potrebama. Neprestanim unapređivanjem internih znanja i stručnosti, Labena bioinformatički tim podržava klijente i partnere u svakom koraku njihovog projekta, od planiranja do isporuke rezultata.

ANALIZA OKOLIŠNE DNA (eDNA)

Analiza okolišne DNA odnosi se na istraživanje DNA prisutne u okolišu te omogućuje brz i učinkovit način identifikacije prisutnosti i relativne brojnosti organizama u raznim okolišima, što pruža dragocjene informacije o bioraznolikosti, zdravlju ekosustava i utjecaju ljudskih aktivnosti na okolinu.

Labenin laboratorij za analizu okolišne DNA, eDNA Labs uslužni je i istraživačko-razvojni laboratorij Labena grupe smješten u Zagrebu. Naprednim analitičkim metodama i novim tehnologijama Labena istraživački timovi doprinose istraživanjima i inovacijama u području okolišne znanosti, utjecaju na okoliš i očuvanju biološke raznolikosti.

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ (R&D)

Istraživanje i Razvoj registrirana je istraživačka grupa koja djeluje unutar Labena Grupe, a partnerima može ponuditi usluge vođenja istraživačkih i razvojnih projekata, savjetovanje u korištenju EU fondova i uređivanje ugovornih odnosa sa proizvođačima na području istraživanja i razvoja u visokoj tehnologiji.

KLINIČKA DIJAGNOSTIKA BAZIRANA NA TRANSLACIJSKOJ MEDICINI

Translacijska medicina predstavlja inovativan pristup u polju medicinskog istraživanja s ciljem ubrzanja prijelaza temeljnih znanstvenih spoznaja u praktične kliničke primjene. Ovaj integrirani pristup olakšava implementaciju novih dijagnostičkih metoda i terapija, znatno poboljšavajući skrb o pacijentima.

Tradicionalni pristup kliničkoj dijagnostici oslanja se na kliničke studije, laboratorijske analize i morfološka opažanja. Međutim, translacijska medicina uključuje obimne genetske i molekularne podatke, što poboljšava naše razumijevanje složenih mehanizama bolesti. Ova integracija olakšava identifikaciju novih biomarkera, postavljanje terapijskih ciljeva i omogućuje personalizirane strategije liječenja prilagođene svakom pacijentu.

Labena laboratorij ima tim molekularnih biologa, genetičkih inženjera i stručnjaka za bioinformatiku, koji svi rade s naprednom opremom, uključujući sekvenciranje nove generacije, analizatore za sekvenciranje pojedinačnih stanica i ddPCR, što omogućuje brzu i preciznu dijagnostiku. Kompletna paleta usluga uključuje genetsko testiranje za rijetke bolesti, procjenu rizika za bolesti kod pojedinaca s povećanom osjetljivošću na bolesti te personalizirane planove liječenja temeljene na jedinstvenom genetskom profilu pacijenta. Usluge se pružaju javnim zdravstvenim ustanovama, bolnicama, akademskim i istraživačkim ustanovama te farmaceutskim tvrtkama koje se bave translacijskom kliničkom dijagnostikom za svoje kliničke studije.