STRUČNO | POUZDANO | PROFESIONALNO

Kako bi Vaš laboratorij besprijekorno funkcionirao i isporučivao pouzdane rezultate, neophodna je sveobuhvatna podrška u svakom segmentu poslovanja.

Kroz vlastite laboratorije, kao i dugogodišnju suradnju s znanstvenim i istraživačkim institucijama, te zdravstvenim i akademskim ustanovama Labena stručni timovi detaljno su upoznati sa potrebama laboratorijskog poslovanja, te su u mogućnosti ponuditi stručna, pouzdana i tehnološki napredna rješenja koja će unaprijediti Vaše poslovanje, te osigurati nesmetano funkcioniranje Vaše opreme.

EDUKACIJA

Labenini stručni timovi kontinuirano se educiraju i certificiraju za veliki raspon aplikativnih i servisnih usluga kako bi bili u tijeku s najnovijim inovacijama i tehnologijama u laboratorijskoj opremi i osigurali pružanje optimalne usluge našim korisnicima.

Redovite edukacije osiguravaju pružanje cjelovite podrške korisnicima, ne samo kroz kvalitetnu opremu, već i kroz znanje koje se dijeli i prenosi kako bi unaprijedili njihove laboratorijske postupke i postignuća. Labena znanje i iskustvo dijeli kroz edukacije programe, radionice i on-site edukacije u programu Labena Akademija (link – više o Labena Akademiji pročitajte ovdje)

APLIKATIVNA PODRŠKA

  • Temelji se na razumijevanju specifičnih potreba i zahtjeva korisnika koji omogućuju personalizirana rješenja. Labeninin aplikativni stručnjaci rade zajedno sa korisnicima kako bi razumijeli njihove istraživačke ciljeve i osigurali da oprema bude potpuno pravilno konfigurirana i optimizirana.
  • Pomaže u dijagnosticiranju problema, interpretaciji rezultata i identificiranju optimalnih pristupa za postizanje željenih ciljeva
  • Pomaže u optimizaciji postupaka i postizanju visokih standarda kvalitete
  • Preporučuje nove tehnike, protokole ili optimizacije koji će poboljšati rezultate istraživanja, optimizirati korištenje opreme i postizanje kvalitetnih rezultata

SERVISNA PODRŠKA

Laboratorijska oprema predstavlja vitalan alat za istraživanje, analizu i otkrivanje novih saznanja. Poput bilo koje složene tehnologije, zahtijeva redovno održavanje, popravke i nadogradnje kako bi funkcionirala beprijekorno i osigurala kvalitetne i točne rezultate u svakom dijelu procesa.

Labena Servisni tim osigurava sigurnost, pouzdanost i stručnost potrebnu za postizanje najboljih rezultata i optimalno funkcioniranje uređaja i instrumenata u Vašem laboratoriju. Naši servisni inženjeri kontinuirano se educiraju i certificiraju za sve programe iz Labeninog prodajnog portfolia, te su u mogućnosti pružiti brz, kvalitetan i profesionalan servis.

Labena Servisni tim

  • Posjeduje ekspertno znanje koje omogućuje brzu dijagnostiku
  • Pomaže u spriječavanju kvarova kroz redovita održavanja i rutinske provjere, podešavanja i zamjene potrošnih dijelova
  • Osigurava hitne intervencije kako bi se smanjilo vrijeme zastoja
  • Omogućava pristup najnovijim nadogradnjama, softverima i poboljšanjima za Vašu opremu
  • Provodi testiranja, kalibraciju, instalacijsku kvalifikaciju (IQ), operativnu kvalifikaciju (OQ) i druge postupke usklađivanja nužne za pravilno funkcioniranje Vaše opreme
  • Provodi validacije i verifikacije instrumenata

Imate pitanja vezanih uz Servisno održavanje Vaše opreme?

Kontaktirajte nas na servis@labena.hr

Želite postati dijelom Servisnog tima?

Pošaljite nam otvorenu zamolbu na posao@labena.hr